CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR (Proiect) – Comentarii şi explicaţii

            2. Privire de ansamblu asupra noii Constituţii

Actuala Constituţie a României cuprinde un număr de 156 articole, grupate în opt titluri, astfel:

(mai mult…)

CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR (Proiect) – Comentarii şi explicaţii

                 1. De ce este nevoie de o nouă Constituţie?

Constituţia, sau Legea Fundamentală, a unui stat, a unui popor, se constituie dintr-un ansamblu de norme, care definesc drepturile şi obligaţiile persoanelor care intră în componenţa statului, respectiv a poporului în cauză, pe de o parte, şi instituţiile statului create, chiar prin Constituţie, pentru a garanta exercitarea drepturilor, ca şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de cetăţeni, prin Constituţie, pe de altă parte.

(mai mult…)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                  SENAT

 

  PROIECT DE LEGE PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ART. I

(mai mult…)

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României

-iniţiativă legislativă cetăţenească, 10.12.2013-

Constituţia României, adoptată prin Referendumul naţional din 8 decembrie 1991, revizuită prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, s-a dovedit total necorespunzătoare pentru aspiraţiile şi năzuinţele poporului român, greu încercat în ultimii 70 de ani ai  istoriei sale, începând cu punerea în practică a Pactului Ribbentrop-Molotov, continuând cu lovitura de stat din 23 august 1944, prin care a fost instalat regimul comunist în România, cu lovitura de stat din 22 decembrie 1989, prin care a fost instalat regimul oligarhic actual, cu cei 23 de ani de distrugere şi jefuire a avuţiei productive acumulată de români de-a lungul veacurilor, cu aducerea majorităţii cetăţenilor României în starea de sclavie, în care se află în prezent.

(mai mult…)